Organizing Committee​

Organizing Committee

Patron


Dr. Shiv Kumar Sarin
Professor, ILBS

Organizing secretary


Dr. Rakhi Maiwall
Professor, ILBS

Treasurer


Dr. Harsh Vardhan Tevethia
Professor, ILBS

Organizing Committe

Dr. Manoj Kumar Sharma

Dr. Vikram Bhatia

Dr. Chitranshu Vashishtha

Dr. S.M. Shasthry

Dr. Ankur Jindal

Dr. Vinod Arora

Dr. Prashant Mohan Aggarwal

Dr. Gaurav Sidhwani

Dr. V Rajan

Dr. Shivali Panwar

Dr. Satender Pal Singh

Dr. Nirupma Trehanpati

Dr. Gayatri Ramakrishna

Dr. Anupam Kumar

Dr. Jaswinder Singh Maras

Dr. Shvetank Sharma

Dr. Sukriti Baweja

Dr. Savneet Kaur

Scientific and Workshop Committee

Dr. Y.K. Joshi

Dr. Mahesh Arora

Dr. Deepak Tempe

Dr. Seema Alam

Dr. Mridul kumar dagga

Dr. R.P. Mathur

Dr. Raushan Kaul

Dr. Arun Sood

Brig. Debajyoti Bhattacharya

Dr. Viniyendra Pamecha

Dr. Archana Rastogi

Dr. Meenu Bajpai

Dr. Ekta Gupta

Dr. Amar Mukund

Dr. Yashwant Patidar

Dr. Vikas Khillan

Dr. Shalini Thapar

Dr. Jaya Benjamin